Tag Archives: Agile

صلاحیت‌ها و مهارت‌های اسکرام حرفه ای

victory

موسسه Scrum.org فهرستی از مهارت‌های حرفه‌ای اسکرام را به منظور کمک به هدایت رشد شخصی افراد در رابطه با اسکرام ایجاد کرده است. ایجاد مهارت مرتبط با اسکرام بر اساس اصول اولیه، درک و بکارگیری چارچوب اسکرام آغاز می‌شود و این پایه و اساسی برای رشد شخصی است. شایستگی‌ها و حوزه‌های تمرکز اصلی برای تیم…

Read More

بازبینی Story Points

no story point

این مقاله توسط Ron Jeffries نوشته شده است و در بلاگ ایشان وجود دارد. لینک. دوست داشتم بگویم که Story Points را من ابداع کرده‌ام، اما در صورت انجام چنین کاری، در حال حاضر احساس شرمندگی می‌کنم. بیایید با هم نظرات من را در مورد Story Points مورد بررسی قرار دهیم. حداقل یکی از ما…

Read More