All posts by amirhossein bozorgkian

صلاحیت‌ها و مهارت‌های اسکرام حرفه ای

victory

موسسه Scrum.org فهرستی از مهارت‌های حرفه‌ای اسکرام را به منظور کمک به هدایت رشد شخصی افراد در رابطه با اسکرام ایجاد کرده است. ایجاد مهارت مرتبط با اسکرام بر اساس اصول اولیه، درک و بکارگیری چارچوب اسکرام آغاز می‌شود و این پایه و اساسی برای رشد شخصی است. شایستگی‌ها و حوزه‌های تمرکز اصلی برای تیم…

Read More

واژه نامه اصطلاحات Scrum

scrum-glossary

همیشه یکی از مشکلات ماها توی ارتباطات بین انسان ها و یا اعضای درون تیم درک متقابل از کلمات است و شناخت و دانستن معانی برخی از کلمات تاثیر بسیاری بر روی بهبود مکالمات و درک متقابل از یکدیگیر خواهد داشت. از همین رو تصمیم گرفتم که واژه نامه اسکرام رو ترجمه کنم تا اسکرام…

Read More

مراحل توسعه گروهی از نگاه Tuckman

tuckman

مراحل توسعه گروه این مراحل معمولاً تحت نام‌های زیر شناخته می‌شوند: Forming (شکل‌گیری)، Storming (درگیری)، Norming (هنجار سازی)، Performing (بهره‌وری گروهی) و Adjourning (فروپاشی).  مدل Tuckman توضیح می‌دهد که بعد از رسیدن تیم به بلوغ و کسب توانایی، روابط برقرار می‌شوند و سبک رهبری به رهبری مشارکتی‌(collaborative leadership) یا رهبری مشترک(shared leadership) تغییر پیدا می‌کند….

Read More

بازبینی Story Points

no story point

این مقاله توسط Ron Jeffries نوشته شده است و در بلاگ ایشان وجود دارد. لینک. دوست داشتم بگویم که Story Points را من ابداع کرده‌ام، اما در صورت انجام چنین کاری، در حال حاضر احساس شرمندگی می‌کنم. بیایید با هم نظرات من را در مورد Story Points مورد بررسی قرار دهیم. حداقل یکی از ما…

Read More