Tag Archives: اسکرام

بازبینی Story Points

no story point

این مقاله توسط Ron Jeffries نوشته شده است و در بلاگ ایشان وجود دارد. لینک. دوست داشتم بگویم که Story Points را من ابداع کرده‌ام، اما در صورت انجام چنین کاری، در حال حاضر احساس شرمندگی می‌کنم. بیایید با هم نظرات من را در مورد Story Points مورد بررسی قرار دهیم. حداقل یکی از ما…

Read More

اسکرام مسترینگ موقعیتی – هدایت و رهبری یک تیم اجایل

Situational Scrum Mastering

به قلم مایک کوهن چند سال پیش، در یک بازی گلف پس از اینکه تعدادی توپ گلف را به دریاچه انداختم، دوستی که با او بازی می‌کردم توصیه‌هایی به من کرد. دوستم گلف را بهتر از من بازی نمی‌کند، اما این مسئله باعث نشد که نظرات خود را با من در میان نگذارد. او گفت:…

Read More