امیرحسین بزرگ کیان

دارای گواهینامه اسکرام مستر با بیش از 5 سال تجربه به عنوان رهبر خدمتگزار در محصولات توسعه نرم افزار. داشتن + 10 سال تجربه به عنوان یک توسعه دهنده به من کمک کرد تا دیدگاه توسعه دهنده را در تیم اسکرام درک کنم و آنها را برای درک بهتر دیدگاه اسکرام و طرز فکر چابک تسهیل کنم.

مهارت های من

اجایل کوچ

کوچ شخصی و سازمانی

اسکرام مستر

مهندسی نرم افزار

مدارک

جملات محبوب

رسانه ها