همیشه یکی از مشکلات ماها توی ارتباطات بین انسان ها و یا اعضای درون تیم درک متقابل از کلمات است و شناخت و دانستن معانی برخی از کلمات تاثیر بسیاری بر روی بهبود مکالمات و درک متقابل از یکدیگیر خواهد داشت. از همین رو تصمیم گرفتم که واژه نامه اسکرام رو ترجمه کنم تا اسکرام مستر ها و مالکین محصول و توسعه دهندگان یا حتی مدیران سازمان بتواندد با آگاهی بیشتر ارتباط بهتری داشته باشند.

این واژه نامه به منظور ارائه یک مرور کلی از اصطلاحات مرتبط با اسکرام تهیه شده است. برخی از اصطلاحات ذکر شده در اسکرام الزام آور نیستند، اما به دلیل استفاده مکرر در اسکرام به این فهرست اضافه شده‌اند. به منظور کسب اطلاعات بیشتر در مورد چارچوب Scrum، شناسایی اصطلاحاتی که از مولفه‌های ضروری Scrum هستند و درک نحوه ارتباط عناصر ذکر شده، به شدت توصیه می‌کنیم که به Scrum Guide مراجعه کنید.

علاوه بر این، برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اصطلاحات خاص تیم‌های توسعه نرم افزار با استفاده از تکنیک‌های توسعه نرم افزار Scrum و Agile، به واژه نامه توسعه دهندگان حرفه‌ای اسکرام (Professional Scrum Developer glossary) مراجعه کنید.

نمودار Burn-down

این نمودار نشان دهنده میزان کاری است که تصور می‌شود در backlog باقی می‌مانند. زمان توسط محور افقی و کار باقی مانده در طول محور عمودی نشان داده می‌شوند. با پیشرفت زمان آیتم‌ها از بک‌لاگ ترسیم و تکمیل می شوند، و انتظار می‌رود خط رسم شده، نشان دهنده کار باقی‌مانده به صورت روندی کاهشی باشد. میزان کار ممکن است به چندین روش مانند story points یا ساعات کار مورد ارزیابی قرار گیرد. کارهای باقی مانده در Sprint Backlog و Product Backlog ممکن است با استفاده از یک نمودار burn-down نمایش داده شوند.

Burn-up Chart

نموداری است که میزان کار انجام شده را نشان می‌دهد. زمان توسط محور افقی و کار تکمیل شده توسط محور عمودی نشان داده می‌شود. با پیشرفت زمان آیتم‌ها از بک‌لاگ تکمیل می شوند و روی نمودار ترسیم می شوند به نحوی که انتظار می‌رود خط رسم شده نشان دهنده مقدار کار انجام شده دارای روندی افزایشی باشد. میزان کار ممکن است به چندین روش مانند story points یا ساعات کار مورد ارزیابی قرار گیرد. مقدار کار در نظر گرفته شده در محدوده نیز ممکن است به صورت یک خط ترسیم شود. انتظار می‌رود که با تکمیل کار، burn-up به این خط نزدیک شود.

Coherent/Coherence

در فارسی (منسجم/ انسجام) ترجمه میشود. کیفیت رابطه بین آیتم‌های معینی از Product Backlog که ممکن است باعث شود آنها در مجموع ارزش بررسی و توجه را پیدا کنند. علاوه بر این، به Sprint Goal مراجعه کنید.

Daily Scrum

یکی از Scrum Event(رویدادها یا جلسات اسکرام)  می باشد که در فارسی جلسه روزانه ترجمه میشود. جلسه روزانه و محدود به ۱۵ دقیقه‌ای (a 15-minute time-boxed) است که هر روز برای توسعه دهندگان برگزار می‌شود. Daily Scrum در هر روز از اسپرینت برگزار می‌شود. در آن جلسه، توسعه دهندگان برای انجام کار در طی ۲۴ ساعت آینده برنامه ریزی می‌کنند. در طی این جلسه،  با بررسی کار آخرین Daily Scrum قبلی و پیش‌بینی کارهای پیش رو در sprint، همکاری و عملکرد تیم بهینه می‌شود. به منظور کاهش پیچیدگی، جلسه Daily Scrum هر روز در یک زمان و مکان مشابه برگزار می‌شود.

Definition of Done

به اختصار DOD گفته میشود و توصیفی رسمی از وضعیت Increment (خروجی تولید شده) میباشد به صورتی که، معیارهای کیفی مورد نیاز برای محصول را برآورده می‌کندو در نهایت لحظه ای که یک آیتم Backlog محصول با DOD مطابقت دارد، یک  Increment ایجاد می‌شود. {زمانی که کارهای انجام شده تیم با معیار های DOD تطبیق داشته باشد میتوانیم آن واحد کار یا PBI رو تمام شده در نظر بگیریم و آماده انتشار برای عموم قرار گیرد}. در واقع DOD با ارائه یک درک مشترک از کار، شفافیت ایجاد می‌کند که دقیقا کدام بخش از کارهای مد نظر با چه شرایطی انجام شده اند و به عنوان بخشی از یک Increment تکمیل شده است. اگر یک آیتم بک‌لاگ محصول با Definition of Done مطابقت نداشته باشد، نمی‌توان آن را منتشر یا حتی در جلسه Sprint Review ارائه کرد.

Developer

هر عضوی از تیم اسکرام که بدون توجه به تخصص فنی، عملکردی یا موارد دیگر متعهد به ایجاد هر جنبه ای از Increment قابل استفاده در هر اسپرینت است Developer نامیده میشود.

Emergence

به معنای (ظهور) می باشد و فرآیند به وجود آمدن یا برجسته شدن حقایق جدید یا شناخت جدید از یک واقعیت و یا آگاهی نسبت به یک واقعیت به شکل غیر منتظره(unexpectedly) است.

Empiricism  

در فارسی تجربه گرایی ترجمه می شود. تجربه گرایی  نوعی نوعی کنترل فرآیند است که در آن تنها گذشته به عنوان یک امر قطعی پذیرفته می‌شود و تصمیمات بر اساس مشاهده، تجربه و آزمایش گرفته می‌شوند. تجربه گرایی دارای سه رکن است: شفافیت(transparency)، بررسی (inspection) وانطباق(adaptation).

Engineering standards

مجموعه‌ای مشترک از استانداردهای توسعه و فناوری که توسعه دهندگان(Developers) برای ایجاد Increments قابل انتشار نرم افزاری مورد استفاده قرار می‌دهند.

Forecast -of functionality 

انتخاب آیتم‌ها از بک‌لاگ محصول که توسعه دهندگان(Developers) آن را مناسب پیاده سازی (feasible) در یک اسپرینت می‌دانند.

Increment

یکی از Scrum Artifact ها که کار ارزشمند(valuable) و کامل شده(complete) توسط توسعه دهندگان (Developers) را در طول Sprint تعریف می‌کند. مجموع تمام Increment ها یک محصول را شکل می‌دهند.

Product Backlog 

یک Scrum Artifact که شامل فهرستی مرتب از کارهایی می‌شود که باید به منظور ایجاد، نگهداری و حفظ یک محصول انجام شوند و توسط مالک محصول مدیریت(Product Owner) می‌شود.

Product Backlog refinement

 فعالیتی است که در یک sprint از طریق آن مالک محصول و توسعه دهندگان جزئیات (granularity) را به Product Backlog اضافه می‌کنند.

Product Owner

معادل فارسی آن مالک محصول می باشد و نقشی در اسکرام که وظیفه به حداکثر رساندن ارزش یک محصول، عمدتاً از طریق مدیریت تدریجی و بیان انتظارات تجاری و عملکردی از یک محصول به توسعه دهندگان(Developers) را بر عهده دارد.

Product Goal

هدف محصول، وضعیت محصول در آینده را توصیف می‌کند و می‌تواند به عنوان هدفی برای Scrum Team در نظر گرفته شود که بر اساس آن برنامه‌ریزی کنند. هدف محصول در داخل بک‌لاگ محصول(Product Backlog) قرار دارد. باقی‌مانده بک‌لاگ های محصول برای تعریف «چه چیزی» (WHAT) وجود خواهند داشت تا هدف محصول را برآورده کنند.

Ready 

درک مشترکی است که Product Owner و Developers با توجه به اولویت ها و توصیف یا بررسی Product Backlog items معرفی شده در Sprint Planning به آن رسیده‌اند.

Refinement 

به Product Backlog Refinement مراجعه کنید.

Scrum

اسکرام یک چارچوب سبک وزن(lightweight framework) است که به افراد، تیم‌ها و سازمان‌ها کمک می‌کند تا از طریق راه حل‌های تطبیقی(adaptive solutions) ​​برای مشکلات پیچیده(complex) تولید ارزش(generate value) کنند، همانطور که در Scrum guide نیز تعریف آن ارائه شده است.

Scrum Board 

یک برد (ترجیحا فیزیکی) با هدف نمایش اطلاعات توسط تیم اسکرام، که اغلب برای مدیریت Sprint Backlog مورد استفاده قرار می‌گیرد. بردهای اسکرام یک پیاده سازی اختیاری در اسکرام برای نمایان سازی کردن اطلاعات(information visible) هستند.

Scrum Guide™

تعریف اسکرام، توسط کن شوابر و جف ساترلند، خالقان مشترک اسکرام نوشته و ارائه شده است. این تعریف شامل مسئولیت‌پذیری‌های اسکرام(Scrum’s accountabilities)، رویدادها(events)، مصنوعات(artifacts) و قوانینی(rules) می‌شود که آنها را به هم پیوند می‌دهد.

Scrum Master 

یک نقش(Role) در تیم Scrum است که وظیفه راهنمایی(guiding)، مربیگری(coaching)، آموزش(teaching) و کمک(assisting) به تیم اسکرام برعهده دارد تا محیط مناسب کار آن ها را به منظور درک و استفاده صحیح از اسکرام فراهم کند.

Scrum Team

یک تیم خود مدیریتی که متشکل از یک اسکرام مستر(Scrum Master)، یک مالک محصول(Product owner) و توسعه دهندگان(Developers) است.

Scrum Values

ارزش‌های اسکرام مجموعه‌ای از ارزش‌ها و کیفیت‌های اساسی هستند که در چارچوب اسکرام، تعهد-commitment، تمرکز-focus، صراحت-openness، احترام-respect و شجاعت-courage را شامل میشود.

Self-Managing

تیم های اسکرام دارای عملکرد cross-functional هستند، به این معنی که اعضا از تمام مهارت های لازم برای ایجاد ارزش در هر اسپرینت برخوردار هستند. آنها همچنین “خودمدیریت”(self-managing) هستند، به این معنی که در داخل تیم تصمیم می‌گیرند چه کسی چه کاری را در چه زمانی و چگونه انجام دهد.(what, when, and how)

Sprint

یک Scrum Event می باشد که با زمان بندی محدود(time-boxed) به یک ماه یا کمتر تنظیم می‌شود و به عنوان ظرفی برای سایر رویدادها(Event) و فعالیت‌های(activities) اسکرام عمل می‌کند. Sprint ها به صورت متوالی(consecutively) و بدون شکاف‌های میانی انجام می‌شوند.

Sprint Backlog 

یکی از Scrum Artifact ها و یک نمای کلی از کار توسعه را به منظور تحقق هدف Sprint، معمولاً پیش بینی عملکرد و کار مورد نیاز برای عرضه آن عملکرد ارائه می‌دهد و توسط توسعه دهندگان مدیریت می‌شود.

Sprint Goal 

بیان کوتاهی است از هدف Sprint و اغلب یک مشکل تجاری که -در طول Sprint- به آن پرداخته می‌شود. عملکرد ممکن است در طول Sprint به منظور دستیابی به Sprint Goal تنظیم و تطبیق داده شود.

Sprint Planning

یکی از Scrum Event ها می باشد که برای شروع یک Sprint بر اساس محدودیت زمانی(time-boxed) برای 8 ساعت یا کمتر تنظیم می‌شود. این به تیم اسکرام برای بررسی ارزشمندترین کار بعدی از Product Backlog کمک می‌کند و آن را در Sprint backlog قرار می دهند.

Sprint Retrospective

یکی از Scrum Event ها می باشد که در فارسی جلسه بازنگری گفته میشود و برای پایان دادن به Sprint بر اساس یک جعبه زمانی(time-boxed) حداکثر ۳ ساعت یا کمتر تنظیم شده است. نقش آن برای تیم اسکرام، بازرسی-inspection- اسپرینت گذشته و برنامه‌ریزی با هدف ایجاد اصلاحات و بهبود است که در طول Sprint های آینده اعمال می‌شوند.

Sprint Review 

رویدادی اسکرامی که برای پایان دادن به کار توسعه یک اسپرینت بر اساس جعبه زمانی ۴ ساعت یا کمتر تنظیم می‌شود. نقش آن برای تیم اسکرام و ذینفعان، بررسی Increment محصول حاصل از اسپرینت، ارزیابی تأثیر کار انجام شده بر پیشرفت کلی به سمت Product Goal (هدف محصول) و به روز رسانی بک‌لاگ محصول به منظور به حداکثر رساندن ارزش دوره بعدی است.

Stakeholder

معادل فارسی آن ذینفع است و در اینجا فردی خارج از تیم اسکرام با علاقه و دانش خاص در مورد محصولی که برای کشف تدریجی مورد نیاز است. مالک محصول(PO) نمایندگی از آن را بر عهده دارد و در بررسی Sprint به طور فعال با تیم اسکرام تعامل دارد.

Technical Debt 

معادل فارسی آن بدهی فنی مییاشد ومعمولاً سربار غیر قابل پیش‌بینی نگهداری (unpredictable-overhead-of-maintaining) از محصول است که در اکثر موارد حاصل تصمیمات طراحی کمتر از حد ایده‌آل است و سهمی در کل هزینه مالکیت دارد. ممکن است به طور ناخواسته در  Increment وجود داشته باشد یا به طور هدفمند به منظور درک ارزش به صورت زود هنگام معرفی شود(به وجود بیاید).

Values 

زمانیکه ارزش‌های تعهد-commitment، شجاعت-courage، تمرکز-focus، گشودگی-openness  و احترام-respect در رفتار تیم اسکرام بوجود بیایند، *ستون‌های اسکرام* (Scrum pillars) شفافیت، بازرسی و سازگاری *رنگ واقعیت به خود می‌گیرند* (come to life) و *احساس اعتماد*(build trust) را در همه ایجاد می‌کنند. اعضای تیم اسکرام این ارزش‌ها را در حین کار با رویدادها، نقش‌ها و مصنوعات اسکرام (Scrum artifacts) یاد می‌گیرند و کشف می‌کنند. 

Velocity

یک مورد اختیاری است اما اغلب مورد استفاده قرار میگیرد و مقداری از Product Backlog را نشان می‌دهد که در طی یک Sprint توسط یک تیم اسکرام به Increment محصول تبدیل خواهد شد و توسط توسعه‌دهندگان برای پیگیری (tracked) کارها در تیم اسکرام استفاده می‌شود.